เหตุด่วน เหตุร้าย โทรแจ้ง ๑๙๑ และสามารถแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับอาชญากรรม และ ยาเสพติด ตลอด ๒๔ ชม. ตู้ ปณ. ๑๙๑ ภ.จว.ปราจีนบุรี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองกำกับการสืบสวน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน ๑๙๑
กิจกรรม
   
วันที่ ๙ ธ.ค.๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ พล.ต.ต.
นราเดช กลมทุกสิ่ง ผบก.ภ.จว.ปราจีนบุรี ได้
ได้ร่วมกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" คลายความ
หนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ของ จังหวัด
วันที่ ๕ ธ.ค.๖๑ เวลา ๐๖.๐๐ พล.ต.ต.
นราเดช กลมทุกสิ่ง ผบก.ภ.จว.ปราจีนบุรี ได้
ได้ร่วมกิจกรรม เนื่องในวันชาติ และพ่อแห่ง
ชาติ ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดปราจีน
วันที่ ๓ ธ.ค.๖๑ เวลา ๐๕.๐๐ พล.ต.ต.
นราเดช กลมทุกสิ่ง ผบก.ภ.จว.ปราจีนบุรี ได้
แถลงผลการกวาดล้างอาชญากรรม ณ สภ.


วันที่ ๑ ธ.ค.๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ พล.ต.ต.
นราเดช กลมทุกสิ่ง ผบก.ภ.จว.ปราจีนบุรี ได้
ประกอบกิจกรรม จิตอาสา เราทำความดีด้วย

ประชาสัมพันธ์
รายงานการประชุมบริหาร ภ.จว.ปราจีนบุรี
 
ดเเเรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ
รายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ ครั้งที่ ๗ งดประชุม
   
พล.ต.ต.นราเดช กลมทุกสิ่ง
ผบก.ภ.จว.ปราจีนบุรี
ประกวดราคา & จัดซื้อจัดจ้าง
 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี
ถนนเทศบาลดำริ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๐๐๐
โทรศัพท์    ๐ ๓๗๔๘ ๐๔๘๐ โทรสาร ๐ ๓๗๔๘ ๐๕๒๖
Counter