เหตุด่วน เหตุร้าย โทรแจ้ง ๑๙๑ และสามารถแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับอาชญากรรม และ ยาเสพติด ตลอด ๒๔ ชม. ตู้ ปณ. ๑๙๑ ภ.จว.ปราจีนบุรี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์
พล.ต.ต.วินัย นุชชา
ผบก.ภ.จว.ปราจีนบุรี
ประกวดราคา & จัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารและซ่อมแซมหลังคาอาคาร ที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี(ยังไม่มีการซ่อมแซมมาก่อน) ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศราคากลางโครงการจ้างปรับปรุงอาคารและซ่อมแซมหลังคาอาคารที่ทำการ ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี(ยังไม่มีการซ่อมแซมมาก่อน)
 
 
 
 
 
 
2222 2222 2222
222 222 222
222 222 2222
222 222 222
222 22 22
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี
ถนนเทศบาลดำริ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๐๐๐
โทรศัพท์    ๐ ๓๗๔๘ ๐๔๘๐ โทรสาร ๐ ๓๗๔๘ ๐๕๒๖