เหตุด่วน เหตุร้าย โทรแจ้ง ๑๙๑ และสามารถแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับอาชญากรรม และ ยาเสพติด ตลอด ๒๔ ชม. ตู้ ปณ. ๑๙๑ ภ.จว.ปราจีนบุรี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายตำรวจระดับสารวัตรขึ้นไป
 
 
กลุ่มงานสอบสวน
 
กองกำกับการสืบสวน
 
 
 
 
ฝ่ายอำนวยการ ๔
 
 
ฝ่ายอำนวยการ ๖
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน ๑๙๑
กิจกรรม
   

วันที่ ๑๒ ส.ค.๖๑ พล.ต.ต.ภัสรวินทร์
พงค์ภิภัทราภาคิน ผบก.ภ.จว.ปราจีนบุรี ร่วม
กิจกรรม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ณ หอประชุม
 

วันที่ ๒๘ ก.ค.๖๑ พล.ต.ต.ภัสรวินทร์
พงค์ภิภัทราภาคิน ผบก.ภ.จว.ปราจีนบุรี ร่วม
กิจกรรม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมจังหวัด
 

วันที่ ๒๖ ก.ค.๖๑ พล.ต.ต.ภัสรวินทร์
พงค์ภิภัทราภาคิน ผบก.ภ.จว.ปราจีนบุรี ร่วม
กิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องใน
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่
 

วันที่ ๒๕ ก.ค. ๖๑ พล.ต.ต.ภัสรวินทร์
พงค์ภิภัทราภาคิน ผบก.ภ.จว.ปราจีนบุรี เป็น
ประธานเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทาน
ตามแนวพระราชดำริ "เราทำความดี ด้วยหัว
 
ประชาสัมพันธ์
รายงานการประชุมบริหาร ภ.จว.ปราจีนบุรี
 
ดเเเรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ
รายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ ครั้งที่ ๗ งดประชุม
พล.ต.ต.ภัสรวินทร์ พงค์ภิภัทราภาคิน
ผบก.ภ.จว.ปราจีนบุรี
ประกวดราคา & จัดซื้อจัดจ้าง
 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี
ถนนเทศบาลดำริ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๐๐๐
โทรศัพท์    ๐ ๓๗๔๘ ๐๔๘๐ โทรสาร ๐ ๓๗๔๘ ๐๕๒๖
Counter