พ.ต.ต.ปิยะวัฒน์ มีธรรม
 
สว.ฝอ.๗ ภ.จว.ปราจีนบุรี
ร.ต.อ.หาญณรงค์ กำเหนิดรัตน์
รอง สว.ฯ ช่วยราชการ ภ.จว.ปราจีนบุรี
ด.ต.หญิง ณัฐภาสรณ์ เดชา
ด.ต.หญิง รักษณาลี ปาณะวร
ผบ.หมู่.ฯ ช่วยราชการ ภ.จว.ปราจีนบุรี
ผบ.หมู่.ฯ ช่วยราชการ ภ.จว.ปราจีนบุรี
     
 
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี
ถนนเทศบาลดำริ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๐๐๐
โทรศัพท์    ๐ ๓๗๔๘ ๐๔๘๐ โทรสาร ๐ ๓๗๔๘ ๐๕๒๖
Email : prachinburi@police.p2.go.th