พ.ต.ต.หญิง ทิพา ศรีรักษา
 
สว.ฝอ.๖.ภ.จว.ปราจีนบุรี

ร.ต.อ.อนุศักดิ์ ภิญโญ

ร.ต.อ.หญิง อรทัย พันธ์สมบัติ
ร.ต.อ.หญิง จารุวรรณ์ นิลนนท์
รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ปราจีนบุรี
รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ปราจีนบุรี
รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ปราจีนบุรี
     
ร.ต.อ.หญิง ศุภกานต์ จันทร์แก้ว
ร.ต.ท.หญิง วิภาดา เนตรสงคราม
ร.ต.ท.หญิง ทิพากร การุวงษ์
รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ปราจีนบุรี
รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ปราจีนบุรี
รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ปราจีนบุรี
     
ด.ต.รังสรร แสนจันทร์
ด.ต.จักรกฤษณ์ เพชรสังหาร
ผบ.หมู่ฯช่วยราชการ ภ.จว.ปราจีนบุรี
ผบ.หมู่ฯช่วยราชการ ภ.จว.ปราจีนบุรี
ส.ต.อ.พีระพงศ์ ยะแสง
ส.ต.ต.หญิงทิพยาภา ทรัพย์มาก
ผบ.หมู่ฯช่วยราชการ ภ.จว.ปราจีนบุรี
ผบ.หมู่ฯ ฝอ.ภ.จว.ปราจีนบุรี
 
   
   
   
 
 

 

 
เงินเดือนตกเบิกให้กับข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่บรรจุ16 พฤษภาคม 2555เรียบร้อยแล้วแต่วันที่ 2ก.ค.2555ครับ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี
ถนนเทศบาลดำริ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๐๐๐
โทรศัพท์    ๐ ๓๗๔๘ ๐๔๘๐ โทรสาร ๐ ๓๗๔๘ ๐๕๒๖
Email : prachinburi@police.p2.go.th