พ.ต.ต.สุชาติ ลิ้มกุล
 
 
สว.ฝอ.๕ ภ.จว.ปราจีนบุรี
 
ร.ต.อ.หญิง จิราภรณ์ เจนสัญญายุทธ
ร.ต.อ.มานิตย์ พูลกลาง
รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ปราจีนบุรี
รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ปราจีนบุรี
     
 
 
 
ร.ต.ต.สามารถ สมยา
 
 
ผบ.หมู่ฯ ช่วยราชการ ภ.จว.ปราจีนบุรี
 
     
     
     
     
 
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
   
 
 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี
ถนนเทศบาลดำริ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๐๐๐
โทรศัพท์    ๐ ๓๗๔๘ ๐๔๘๐ โทรสาร ๐ ๓๗๔๘ ๐๕๒๖
Email : prachinburi@police.p2.go.th